• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Správa
Správa
V tejto sekcii sú umiestnené informácie o správe a hospodárení farnosti a činnosti jej orgánov.

Členovia kurátorského zboru PDF Tlačiť E-mail

Kurátorský zbor farnosti tvoria títo členovia:

 

Ing. Michal Sabol - hlavný kurátor

Jana T. Pejpová - pokladníčka a kurátorka pre pastoračnú činnosť

MUDr. Daša Gladišová - kurátorka pre pastoračnú činnosť

Martin Fabián - kurátor pre technické záležitosti

Ing. Miroslav Vojtička - zbormajster

Jozef Iľov - kantor a kostolník

Kontakty

 
Stanovy kurátorského zboru PDF Tlačiť E-mail