• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Repertoár PDF Tlačiť E-mail

 

Liturgické

1. Slava Jedinorodnyj - Dilecky
2. Slava Jedinorodnyj - Čajkovsky
3. Pridite, poklonimsja
4. Trisvjatoje - pohrebný nápev
5. Trisvjatoje - Roman Hurko
6. Trisvjatoje - Čajkovsky
7. Aliluja - Roman Hurko
8. Cheruvímskij Hymn - Ľudový nápev
9. Iže Cheruvimy - Ľadov
10. Cheruvimskaja pisň - Orlov
11. Svjat, Svjat - Trubačev
12. Tébe pojém - Ľadov
13. Dostojno jest - Ďačuk
14. Dostojno jest - Michajlovič
15. Otče náš - Kedrov
16. Otče náš - Verbicky
17. Soma Christu (Tilo Christovo) grécky nápev - Škoviera
18. Ton Despotin - grécky nápev - Zozolo

 

Veľkonočné

12. Christos voskrese 1. / Veľkonočný tropár 1. Noty
13. Christos voskrese 2. / Veľkonočný tropár 2.
14. Christós anésti / Veľkonočný tropár (grécky) Noty
15. Prokimen Séj déň / Veľkonočný prokimen Noty
16. Ánheľ vopijáše / Anjel zvestoval Noty

Vianočné

17. Vo Viflejemi novina / V Betleheme novina Noty
18. Nová radosť stála / Novina sa stala Noty

Príležitostné

19. Kto jesť séj Car slávy / Kto je ten Kráľ slávy Noty
20. Se nýňi / Hľa teraz Noty
21. Pomjani Hospodi / Spomeň si Pane Noty
22. Isaie Likuj / Izaiáš plesaj Noty

K Bohorodičke

23. Bohorodice Ďivo / Raduj sa Bohorodička Noty

 

Stiahni si kompletný súbor nôt.