• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Repertoár PDF Tlačiť E-mail

 

Liturgické

1. Odpovede - ekténie
2. Jedinorodnyj Syne / Jednorodený Synu Noty
3. Pridite, poklonimsja / Poďte, pokloňme sa Noty
4. Trisvjatoje / Trojsvätý Hymnus Noty
5. Aliluja / Aleluja
Noty
6. Cheruvímskij Hymn / Cherubínsky Hymnus Noty
7. Tébe pojém / Ospevujeme Ťa Noty
8. Otče náš / Otče náš Noty
9. Pričasten Vkusite i vidite / Pričasten Skúste a viďte Noty
10. Budi imja Hospodne / Nech je požehnané
11. Mnoholitstvie / Mnoho rokov Noty

 

Veľkonočné

12. Christos voskrese 1. / Veľkonočný tropár 1. Noty
13. Christos voskrese 2. / Veľkonočný tropár 2.
14. Christós anésti / Veľkonočný tropár (grécky) Noty
15. Prokimen Séj déň / Veľkonočný prokimen Noty
16. Ánheľ vopijáše / Anjel zvestoval Noty

Vianočné

17. Vo Viflejemi novina / V Betleheme novina Noty
18. Nová radosť stála / Novina sa stala Noty

Príležitostné

19. Kto jesť séj Car slávy / Kto je ten Kráľ slávy Noty
20. Se nýňi / Hľa teraz Noty
21. Pomjani Hospodi / Spomeň si Pane Noty
22. Isaie Likuj / Izaiáš plesaj Noty

K Bohorodičke

23. Bohorodice Ďivo / Raduj sa Bohorodička Noty

 

Stiahni si kompletný súbor nôt.