• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Duchovenstvo Otec vladyka Ladislav
Otec vladyka Ladislav PDF Tlačiť E-mail

Vladyka Ladislav Hučko

Milí návštevníci našej stránky,

vieme, že Internet sa dnes stáva mohutným nástrojom šírenia poznatkov, vedomostí, správ, ale môže byť – ako prakticky všetko vo svete – i zneužitý pre nekalé účely. Chceme prispieť k tomu, aby sa čo najviac využíval pre dobré ciele. Predkladaná stránka nás chce spojiť do jednej rodiny, kde všetko, čo je možné, je spoločné, kde sa zdieľajú predovšetkým radosti, ale niekedy aj starosti a bolesti jej členov.

Bol by som veľmi rád, keby ste na tejto stránke našli to, čo hľadáte, po čom najviac túžite vo svojom srdci, aj nie vždy to dokážete presne a jasne vyjadriť, aby ste tu boli nielen informovaní ale aj formovaní v pravom kresťanskom duchu. Prajem Vám aby ste tam našli predovšetkým kontakty s dušami naladenými na rovnakú strunu, túžiace po večnosti, po večnej kráse, po láske, ktorá nikdy nepominie.

 

+ Ladislav Hučko

biskup - apoštolský exarcha

 


 

 

Životopis o. vladyku Vladyka Ladislav Hučko

Dňa 24. apríla 2003 o 12.00 hodine vymenoval pápež Ján Pavol II. za apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike a titulárneho biskupa orejského, Ladislava Hučka, ktorý dovtedy pôsobil ako profesor a špirituál kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Narodil 6. februára 1948 v Prešove v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Keď ho roku 1966 nevzali na Teologickú fakultu v Bratislave, začal štúdium experimentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1971. V rokoch 1973 až 1989 žil a pracoval v Bratislave, kde sa venoval štúdiám a výskumnej práci v oblasti ťažby nafty a plynu. Okrem toho sa aktívne angažoval v hnutí Focolare. V roku 1989 začal teologické štúdiá. Niekoľko mesiacov po páde totality pracoval v Katolíckych novinách ako redaktor. V rokoch 1990 až 1991 pracoval ako výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. V roku 1992 bol vyslaný do Ríma na štúdiá teológie na Lateránskej pápežskej univerzite, ktoré v roku 2000 ukončil doktorátom.

Kňazskú vysviacku prijal 30. marca 1996 z rúk J. E. Mons. Slavomira Miklovša, eparchu Križevackej eparchie v Chorvátsku.V roku 2000 po svojom návrate z Ríma začal vyučovať dogmatickú teológiu na Teologickom inštitúte v Košiciach a súčasne vykonávať duchovnú službu v Geriatrickom centre sv. Lukáša v Košiciach. Je zakladajúcim členom a šéfredaktorom teologického časopisu Verba Theologica, ktorý vydávajú spoločne teologické inštitúty v Košiciach a na Spišskej Kapitule. Jeden rok pôsobil aj ako špirituál v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.

 

Znak o. vladykuZnak Vladyku Ladislava Hučka

V prvom a štvrtom poli štvrteného štítu je znak apoštolského exarchátu. Prvé pole je zlaté a je na ňom šedohnedý gréckokatolícky kríž vyrastajúci z kotvy (symbolizuje mučenícku smrť sv. Klimenta, patróna našej katedrály, s ktorého kultom sú úzko spojené prvopočiatky kresťanstva u nás), po stranách previazaný červenými literami K a M (pripomínajú počiatky kresťanstva, cyrilo-metodskú misiu).

Štvrté pole je modré. Je na ňom šedohnedá skala, na ktorej stojí strieborný Baránok so zlatou, červeným krížom ozdobenou, svätožiarou a spod jeho prednej pravej pozdvihnutej nohy vyteká strieborný prameň (znázorňuje výjav zo života sv. Klimenta - zázračné objavenie prameňa vo vyhnanstve na Kryme - freska nad hlavným oltárom v katedrále sv. Klimenta, vytvorená r. 1715 maliarom Janom Hiebelom).

Druhé a tretie pole je červené. V nich sa nachádza zlatý latinský heroldský kríž, z ktorého priečneho brvna žiaria dolu zlaté lúče. Vpravo nahor nad ním je zlaté slnko a vľavo nahor strieborný mesiac. Zlaté lúče pod krížom symbolizujú osobné biskupské heslo: "Ja som svetlo sveta" (Jn 8,12). To svetlo žiari z kríža, kde sa dokonalo a vo vrcholnej miere ukázalo Ježišovo poslanie byť svetlom sveta. Strieborný mesiac symbolizuje "ženu odetú slnkom", Máriu, ktorá ako mesiac nie je zdrojom svetla, ale v najväčšej miere odráža Božie svetlo symbolizované zlatým slnkom.