• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Duchovenstvo Otec kaplán Ján
Otec kaplán Ján PDF Tlačiť E-mail

o. Ján Kočerha

Otec Ján Kočerha pochádza z východoslovenskej obce Staré v Michalovskom okrese. Študoval na Slovensku a následne v Prahe. Po ukončení štúdia na Katolíckej teologickej fakulte UK v roku 1999 pôsobil v pražskej nemocnici Motol a istý čas ako sociálny poradca v azylovom dome pre bezdomovcov.

Kňazské svätenie prijal dňa 14. novembra 2009 z rúk biskupa Mons. Ladislava Hučka, ktorý ho následne menoval za prezidenta Gréckokatolíckej charity a výpomocného duchovného so zameraním na zdravotnícke zariadenia a väznice na územní pražského dekanátu.

Vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Prahe pôsobí ako farský vikár.