• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Chrám Rotunda sv. Longina
Rotunda sv. Longina

Rotunda sv. Longina je najmenšou a druhou najstaršou z troch dochovaných pražských románskych rotúnd. Podľa povesti bola pôvodne pohanskou svätyňou a až po príchode kresťanstva bola zmenená na katolícky kostolík. Slúžila ako farský kostol starobylej osady Rybníček a bola obklopená cintorínom, používaným počas moru a pre cudzincov.

Dodnes je tu ulica Na Rybníčku a V Tůních, ktorých mená dokladajú v týchto miestach bohaté vodné pramene. Osada Rybníček bola pripomínaná už r. 993 ako majetok břevnovského kláštora a je teda možné, že rotundu postavili benediktíni. Počiatkom 13. storočia prešla do majetku rádu nemeckých rytierov a tí ju predali manželke Přemysla Otakara I. a matke sv. Anežky Českej. Tá ju venovala špitálnemu bratstvu, ktorý Anežka založila a z ktorého neskôr vznikol jediný cirkevný rád českého pôvodu - rytiersky rád križovníkov s červenou hviezdou. Rotunda bola postavená v prvej tretine 12. storočia a až do 14. storočia bola zasvätená sv. Štefanovi. Keď Karol IV. po založení Nového Mesta založil roku 1351 tiež nový farský kostol sv. Štefana, bolo zmenené svätenie rotundy na počesť sv. Longina, ktorého ostatky priviezol Karol IV. z Talianska. Longin bol rímsky vojak, ktorý sa zúčastnil Ježišovho ukrižovania. Potom však svojho činu hlboko ľutoval, utiekol z vojska a žil desiatky rokov ako pustovník, pokým nebol vypátraný a popravený.

Longinus