• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Bohoslužby Sviatosti
Sviatosti

Spoveď

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) je možné prijať každý deň pred svätou liturgiou (17:30 – 18:00) a v nedele a sviatky i počas liturgie, ak bude k dispozícii kňaz. Tiež je možné dohodnúť sa na sviatosti zmierenia alebo duchovnom rozhovore individuálne.

Príprava na vlastný krst (katechumenát) i krst svojich detí a príprava párov na manželstvo prebieha individuálne po dohode so zvoleným kňazom, ktorý potom sviatosti krstu, myropomazania (birmovania), Eucharistie alebo manželstva vysluhuje.


SvadbaPre Slovákov, ktorí žijú v Prahe prechodne, je možné absolvovať prípravu na tieto sviatosti u duchovného farnosti Najsvätejšej Trojice a samotnú sviatosť prijať doma na Slovensku. Je k tomu potrebný súhlas domáceho slovenského farára a všetky náležitosti sa dohodujú individuálne.

Kresťanský pohreb (sviatostina) na cintoríne v Prahe a okolí sa dohoduje individuálne s duchovným.