• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Bohoslužby Pobožnosti
Pobožnosti PDF Tlačiť E-mail

Pondelok

 

20:00

 

Akatist v Rotunde sv. Longina

 

* V období Veľkého pôstu sa v piatky o 17:30 modlíme pobožnosť krížovej cesty.

V mesiaci máj sa po každej sv. liturgii modlíme Moleben k Prečistej Bohorodičke a v mesiaci jún Moleben k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Sväté liturgie je možné slúžiť na určitý úmysel (intencia). Za zosnulých príbuzných a známych je možné dať slúžiť panychídu po sv. liturgii. Je potrebné o to požiadať kňaza v dostatočnom predstihu v sakristii.